KP F 5/7

  KP F 5/7

  LIST PODATAKA: KP F 5/7
  (PODRIJETLO MATERIJALA: EUROPSKA UNIJA;
   STARA OZNAKA: FABRECA EC 5/7)
   
  SASTAV TRAKE:
  PLATNA: 7 slojeva, pamuk, popre?no savitljiva.
  TRANSP. STRANA: platno-pamuk, fino.
  DONJA STRANA: platno-pamuk, fino.
  DEBLJINA: cca 5 mm.
  TE?INA: cca 4,5 kg/m2.
  MAX ŠIRINA: 1829 mm.
  IZVEDBA: odrezani krajevi.

  PREPORU?LJIVO ZATEZANJE TRAKE:
  zavisno od uvjeta rada  5 N/mm širine trake
   ( = 1 % zatezanja ).
  Max: 11 N/mm širine trake  ( = cca 2,1 % zatezanja).

  MINIMALNI PROMJER VALJKA/REMENICE:
  Povratni i (natezni) valjak dmin = 64 mm (152 mm).

  SVOJSTVA:
    Temperaturno podru?je (temperatura proizvoda): od -40*C do +121*C. Kratkotrajno +/- 10*C.
    odgovara svim zahtjevima i normama potrebnim za duhansku industriju ("poliolefinska" traka).
    odgovara FDA-zahtjevima za transport svih prehrambenih proizvoda.
    otporna na hidrolizu.
    pri eventualnom zapaljenju trake, traka ne stvara otrovne plinove. Kod pirolize ne razvija zdravstveno štetne spojeve.
    transportna strana ima izvrsne neljepljive osobine (podesno za transport ljepljivih proizvoda).

  PODLOGA TRAKE:
   ravna i koritasta, klizna podloga,
   mogu?i nose?i valjci.

  SPAJANJE:
    Hladno: stupnjevani spoj.
    Mehani?ki: meh. spojnice odgovaraju?e veli?ine

  PODRU?JA PRIMJENE:
  - rado ?emo dati savjet
    Kao transportna traka u duhanskoj industriji.
    Za transport duboko smrznutih proizvoda na vrlo niskim temperaturama.
    traka za transport nevulkanizirane gume.

  podaci su bazirani pri temperaturi od 15*C

  upitnik za narudžbu