KO 3M3810 AM

  KO 3M3810 AM

  LIST PODATAKA: KO 3M3810 AM
  (PODRIJETLO MATERIJALA: EUROPSKA UNIJA;
  STARA OZNAKA: 573810)

  SASTAV TRAKE:

  PLATNA: 3 sloja, PES, poprečno stabilna.
  TRANSP. STRANA: 0,7 mm PVC,
  tvrdoća 65 ShA, plava.
  DONJA STRANA: 0,9 mm PVC, tvrdoća 95 ShA,
  plava, struktura mali karo S18.
  DEBLJINA: cca 4,5 mm.
  TEŽINA: cca 5,2 kg/m2.
  MAX ŠIRINA: 2000 mm.
  IZVEDBA: odrezani krajevi na zahtjev zaštita/
  zatvaranje krajeva trake Amseal-postupkom.

  PREPORUČLJIVO ZATEZANJE TRAKE:

  zavisno od uvjeta rada 5 do 8 N/mm širine trake
  ( = 0,4 do 0,7 % zatezanja ).
  Max: 25 N/mm širine trake ( = cca 1,7 % zatezanja).

  MINIMALNI PROMJER VALJKA/REMENICE:

  Povratni i (natezni) valjak dmin = 120 mm (120 mm).

  SVOJSTVA:

  Temperaturno područje (temperatura proizvoda):
  od -15°C do +80°C. Kratkotrajno od -15°C do +100°C.
  odgovara FDA i BGA zahtjevima za transport zapakiranih i nezapakiranih prehrambenih proizvoda, ima USDA odobrenje za transport zapakiranih i nezapakiranih prehrambenih proizvoda.
  s Amseal postupkom zatvaranja krajeva traka eliminirana su žarišta bakterija i čupkanje ("cufanje") rubova trake.
  Antimikrobska traka, sukladno HACCP zahtjevima plava boja.

  PODLOGA TRAKE:

  ravna, noseći valjci, klizna podloga.

  SPAJANJE:

  Toplo zavarivanje: preklopljeni "finger" - spoj;
  stupnjevani spoj moguć.
  Hladno: stupnjevani spoj (odgovarajuće ljepilo).
  Mehanički: meh. spojnice odgovarajuće veličine.

  POSEBNE IZVEDBE:
  TRANSP. STRANA: svi profili, T i valoviti profili.
  DONJA STRANA: profili vodilice
  (trapezni i pravokutni).

  PODRUČJA PRIMJENE:

  - rado ćemo dati savjet
  Svestrano stabilna traka za različite potrebe u svim industrijskim područjima prehrambene industrije.
  Izvanredno poprečno stabilna traka, prikladno za
  Z-konvejere, posebno gdje se traži zatvorena traka i od dolje.
  prednost kod transporta duboko smrznutih proizvoda, meso i riba,
  čips, transport vrućih proizvoda, linije za rezanje/prosijecanje, ..

  podaci su bazirani pri temperaturi od 15*C

  upitnik za narudžbu