Metrički korak AT5

  Metrički korak AT5

    

  AT5 - KORAK p = 5mm

  standardne širine: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  (ostale širine na upit)
   

  OZNAKA

  DULJINA (mm)

  BROJ ZUBI

   

  AT5 225

  225

  45

   

  AT5 255

  255

  51

   

  AT5 280

  280

  56

   

  AT5 300

  300

  60

   

  AT5 330

  330

  66

   

  AT5 340

  340

  68

   

  AT5 375

  375

  75

   

  AT5 390

  390

  78

   

  AT5 420

  420

  84

   

  AT5 450

  450

  90

   

  AT5 455

  455

  91

   

  AT5 500

  500

  100

   

  AT5 525

  525

  105

   

  AT5 545

  545

  109

   

  AT5 600

  600

  120

   

  AT5 610

  610

  122

   

  AT5 660

  660

  132

   

  AT5 710

  710

  142

   

  AT5 720

  720

  144

   

  AT5 750

  750

  150

   

  AT5 780

  780

  156

   

  AT5 825

  825

  165

   

  AT5 860

  860

  172

   

  AT5 975

  975

  195

   

  AT5 1050

  1050

  210

   

  AT5 1125

  1125

  225

   

  AT5 1500

  1500

  300

   

  AT5 2000

  2000

  400

   

   
  OSTALO:
  MIN CIJENA POJEDINA?NOG REMENA JE 30 KN.
  REMENI SU IZRA??ENI IZ PU (POLIURETANA), VLA?NO TKIVO JE IZ ?ELI?NIH NITI; NA UPIT VLA?NO TKIVO IZ KEVLARA.

  MOGU?NOST "METRA?E", TJ. REMENI SE MOGU ISPORU?ITI OTVORENI U RAZLI?ITIM ŠIRINAMA I DULJINAMA.

   

  upitnik za narudžbu