Procesne i transportne trake

za opću namjenu, prehrambenu industriju, tvornice kartona, papira i grafičku industriju, za posebne namjene, člankaste i mrežaste

Opširnije

Remeni

plosnati, zupčasti, poly, klinasti, varijatorski, termoplastični

Opširnije
 • Procesne i transp. trake

  trake za opću namjenu, prehrambenu industriju,
  tvornice kartona, papira i grafičku industriju,
  za posebne namjene, člankaste i mrežaste

  opširnije
 • Remeni

  plosnati, zupčasti,
  poly, klinasti,
  varijatorski, termoplastični

  opširnije
 • Servis

  Servis
  usluga spajanja
  (0-24h)

  opširnije

Kolomejec d.o.o.

Od 14.09.2000. tvrtka "Kolomejec" d.o.o. dostupna Vam je sa svojim proizvodnim programom i na stranicama Interneta.

PROIZVODNO-PRODAJNI PROGRAM:

PROCESNE I TRANSPORTNE TRAKE

iz PVC, PU (poliuretan), PE (polietilen/poliolefin), PES (poliester), silikona, platna, gume i drugih materijala
trake sa vodilicama, valovitim i T-profilima
strukturirane trake
trake proizvedene bez spojnog mjesta - beskrajno pletene trake
člankaste ili modularne trake i lanci
trake kao tarne obloge
trake kao zavjesice

REMENSKI PRIJENOS

plosnati remeni (iz kože ili umjetnog kaučuka za otvoreni, križni, polukrižni i tangencialni pogon, kao i trake za pogon vretena - "spindelband")

okrugli remeni (puni i šuplji)
zupčasti remeni
poli-remeni
klinasti ili trapezni remeni
variatorski remeni

OSTALO

program za elevatore (vjedrice, vijci,...), remenice,...
USLUGA SPAJANJA (0-24h)